Opis Specjalisty:

W 1997 roku ukończyłem wydział lekarski Śląskiego Uniwersytety Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne z chirurgii ogólnej odbyłem w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego, kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Pawła Lampe, w Centralnym Szpitalu Klinicznym im. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł specjalisty otrzymałem w 2006 roku. Poza uzyskaniem tytułu specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, podczas pracy w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego, uzyskałem również tytuł doktora nauk medycznych w roku 2013, a tematem mojej pracy doktorskiej było porównanie wybranych cytokin w celu wykorzystania ich jako narzędzi diagnostycznych i rokowniczych w raku trzustki i przewlekłym zapaleniu trzustki.

W 2011 uzyskałem licencję i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Wielkiej Brytanii oraz zostałem wpisany na listę specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w General Medical Council w Londynie. Od 2013 roku pracuję w Wielkiej Brytanii zarówno w państwowych placówkach brytyjskiej służby zdrowia (National Health Service, NHS) jaki i w prywatnym sektorze (BMI, Spire, Nuffield, Phenix Group). Obecnie poza pracą chirurga ogólnego w Wielkiej Brytanii, specjalizuję się w chirurgii naczyń, a staż specjalizacyjny odbywam w Polsce, w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, której kierownikiem jest Prof. dr hab. n. med. Robert Król w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  • Choroby naczyń
  • Miażdżyca
  • Żylaki kończyn dolnych
  • Zakrzepica żylna
  • Nowotwory przewodu pokarmowego
  • Choroby odbytu
  • Kamica żółciowa
  • Nowotwory jelita grubego
  • Nowotwory odbytnicy
  • Choroby odbytnicy

Poznaj również:

Pokaż Wszystkich