Opis Specjalisty:

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2001 roku. W roku 2003 rozpocząłem pracę zawodową w Klinice Chirurgii Ogólnej , Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSKM w Katowicach, której kierownikiem był wowczas Pan Profesor Lech Cierpka. W latach 2003-2013 specjalizowałem się pod kierunkiem Pana dr hab. Roberta Króla w dziedzinach chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej. W latach 2014-2017 odbyłem szkolenie specjalistyczne w dziedzinie chirurgii naczyniowej pod kierunkiem Pana prof. Lecha Cierpki. Od 2010 r. jestem Starszym Asystentem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK-M w Katowicach a od 2017 roku pracuję również w w Oddziale Chirurgii Naczyń w Centrum Urazowym w Sosnowcu.

  • Żylaki kończyn dolnych, obrzęki kończyn.
  • Zakrzepica
  • Miażdżyca i niedokrwienie kończyn.
  • Tętniaki.
  • Zmiany skórne
  • Grzybica paznokci
  • Obrzęki kończyn
  • Choroby wątroby
  • Choroby nerek